Voor al uw reinigingswerkzaamheden en monteren en verkoop van pvc

Reinigingsmiddelen

Bij ons te koop: Reinigingsmiddelen.

IncoSept IC 22 XA

Toelatingsnummer 11029 N

IncoSept IC 22 XA is een officieel door het Ministerie van Landbouw en Visserij in overeenstemming met het Ministerie van Volksgezondheid toegelaten ontsmettingsmiddel voor het gebruik in verblijfplaatsen voor dieren en bijbehorende ruimten.

Toepassing

IncoSept IC 22 XA is een gecombineerd snelwerkend ontsmettingsmiddel voor de pluimveehouderij, de varkenshouderij en de veehouderij in het algemeen. IncoSept IC 22 XA is een ideaal ontsmettingsmiddel voor de vloeren, wanden, hokken, boxen, voetbaden, voer- en drinkbakken. Het is ook zeer aan te bevelen om van tijd tot tijd transportmaterialen te ontsmetten. IncoSept IC 22 XA garandeert vernietiging van een groot aantal micro organismen te weten;

Bacteria;

o.a E.Coli, Streptococcus ssp. E Hemophilus. Salmonella enteritidis en typhimuriom, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en Mycobacterium avium. (t.b.)

Virussen;

o.a. Afrikaanse- en Europese varkenspestvirus, Aujeszky-, Corona en Parvovirussen. Newcastledisease, Gumboro- Reo en Marekvirus

Schimmels/gisten;

o.a. Aspergillus en Candida.

Het middel is onder laboratoriumomstandigheden in een concentratie van 1% en bij een minimale inwerktijd van 5 minuten werkzaam gebleken tegen: virus van de ziekte van Aujeszky en tegen het klassieke varkenspest virus.

NB: In geval van uitbraak van klassieke varkenspest kan de Veterinaire Dienst IncoSept IC 22 XA als het te gebruiken middel aanwijzen.

Wettelijk gebruikvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als ontsmettingsmiddel in verblijfplaatsen voor dieren en bijbehorende ruimten, mits zich in deze ruimten tijdens de behandeling geen dieren bevinden.

Gebruiksaanwijzing (Reinigen)

- De stal bezemschoon maken. Los vuil, mest- en voerresten verwijderen.

- Daarna reinigen met een schuimreiniger b.v. Superclean IC 60S (mild alkalisch) of Incostal IC 59S (sterk alkalisch). Onze schuimreinigers hebben als voordeel dat het schuim aan de opperblakken kleeft en daardoor lang kan doorwerken. Tevens wordt de "biofilm" (organisch vuil en vet) door het schuim mechanisch/chemisch afgebroken. Voorts zijn de behandelde oppervlakken beter zichtbaar waardoor dubbel werk voorkomen wordt.

- Inwerken met schuim ten opzichte van water geeft een besparing van €0,18 - €1,15 per hok afhankelijk van de diercategorie (Onderzoek PV Rosmalen, Peter Roelofs, Gerard Plagge)

- Na reiniging en eventuele plassen water verwijderd te hebben, de stal laten aandrogen.

Gebruiksaanwijzing (Ontsmetten)

- Na het reinigen is het noodzakelijk om een ontsmetting uit te voeren om de overgebleven ziektekiemen te doden en de infectie druk op een zo laag mogelijk peil te brengen.

- Gebruiksconcentratie van IncoSept IC 22 XA is 1%. (1 liter IC 22 XA per 100 liter water)

- De verdunning onder lage druk (met grove druppel) spuiten op alle oppervlakken.

- NIET afspoelen, maar laten indrogen.

- Minimale inwerkingstijd 10 - 30 minuten.

Voordelen in pluimveestallen bij het gebruik van IncoSept IC 22 XA, in combinatie met Incostal IC 59 S;

- De stal dient voor het ontsmetten opgewarmd te worden tot ca. 12 graden Celcius in plaats van, zoals gebruikelijk, tot 21 graden Celcius. Dit geeft een aanmerkelijke energiebesparing.

- Zeer effectieve en duurzame ontsmetting bij een economische gebruiksconcentratie.

Werkzame stoffen

100 g/ltr. didecyldimethylammoniumchloride, 80 g/ltr. glutaaraldehyde, 32 g/ltr. formaldehyde.

Toxicologische groepen

Kwaternaire ammoniumverbindingen en aldehyden

Algemene testresultaten

Nederland Toelatingsnummer 11029 N

Frankrijk AFNOR NFT 72-151, 72-150, 72-170

Duitsland b. Liste der DGHN, Hyg. inst. Mainz

USA EPA Nr. 6836 - 18

Zwitserland EGA Nr. 23917

Italië Universita di Milano, Un. Di Placenza

Engeland Animal Virus research institute

Schuimreiniger IC 59S

Schuimreiniging biedt nieuwe mogelijkheden

Schuimreiniging is een reeds jarenlang bekende methode om de contacttijd van het reinigingsmiddel met het oppervlak te verlengen. 

Bij schuimreiniging wordt de reinigingsoplossing nauwkeurig (1-5%) gedoseerd middels een injector via de schuimlans als een compacte schuimlaag op het te reinigen object opgespoten. Na een contacttijd van 15-20 min. wordt er nagespoeld. Bij deze methode wordt zeer weinig water verbruikt, want men spuit een schuimlaag, die als het ware aan het oppervlak blijft kleven, terwijl bij het inweken het grootste deel van het inweek/reinigingsproduct direct na het verspuiten van het te reinigen oppervlak afloopt en in de put verdwijnt. Eigenlijk wordt dan veel verknoeid; het product is weggevloeid voordat het zijn reinigende werking heeft kunnen doen. 

Voorheen was een duur apparaat nodig om het schuim te produceren. Een nieuwe ontwikkeling biedt echter de bezitters van een hogedrukreiniger de mogelijkheid om schuimreiniging toe te passen voor een aanzienlijk lager bedrag. De I.C. schuimlans met injector kan op vrijwel iedere hogedrukreiniger worden aangesloten en zorgt voor een dik compact schuim dat minutenlang op het verticale oppervlak werkzaam blijft. Het is mogelijk om het product tot een hoogte van 4,5 meter aan te brengen met een snelheid van +/- 1m2 per seconde.

Voordelen schuimreiniging

* Minimaal verbruik van water

* Arbeidstijdbesparing +/- 40%

* Waterbesparing totaal +/- 40%

* Werkt niet irriterend op de ademhalingswegen

* Behandelde vlakken goed zichtbaar

* Lange inweektijd

*Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij

Alle hierin vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre voor ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien echter de toepassing door koper buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Verpakking:

- 10 liter

- 20 liter

-200 liter

SuperClean IC 60

Wat is SuperClean IC 60?

SuperClean IC 60 is een hooggeconcentreerd snelreinigingsmiddel met een speciaal verhoogde vuilverwijderende werking voor diverse toepassingen zoals reiniging van muren, vloeren, voertuigen, wasemkappen, plafonds etc.

SuperClean IC 60 is veilig op alle metalen (ook aluminium), kunststoffen, beton, tegelwerk en gelakte oppervlakken. SuperClean IC 60 bevat speciale metaalbeschermers en huidbeschermers.

Waarvoor gebruikt u SuperClean IC 60

Voor het verwijderen van mest, bloed- en vetresten, olie en organisch vuil. SuperClean IC 60 is tevens geschikt voor reiniging van machines, tractoren en auto's, maar ook nicotine-aanslag op granol of plafonds, roet bij brandschade etc...

Gebruiksvoorschrift

De gebruiksconcentratie van SuperClean IC 60 is afhankelijk van de mate en soort vervuilling van het te reinigen object. De volgende verdunningsverhoudingen met water dienen als leidraad. 

1:10 tot 1:20 voor de meeste toepassingen, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

1:40 tot 1:50 voor de reiniging van gelakte oppervlakken, tegels, glaswerk etc.

Als inweek bij reiniging van wanden en vloeren in stallen verdient het aanbeveling de wanden eerst nat te maken, daarna SuperClean IC 60 op te brengen en daarna nog ongeveer 20 a 30 minuten te wachten met afspuiten. SuperClean IC 60 kan worden toegepast volgens alle gebruikelijke reinigingsmethoden zowel koud als heet, in dompel-, sproei-, spuit- en stoomstraalapparaten. In vele gevallen is het voldoende een SuperClean IC 60 oplossing op het te reinigen oppervlak te vernevelen en na even inwerkten, af te spuiten. 

SuperClean IC 60 is fysiologisch ongevaarlijk en niet schadelijk voor de gezondheid of afvalwater.

Type

SuperClean IC 60 wordt als concentraat geleverd en voor het gebruik van water verdund tot de juiste concentratie. Zowel het concentraat als de daaruit gemaakte waterige mengsels reageren alkalisch; desondanks tast SuperClean IC 60 geen laklagen aan en kunnen ferr- en nonferro metalen evenals kunststoffen, aardewerk en glas er zonder gevaar mee worden gereinigd. 

Geur

Aangenaam.

pH

11,9 (concentraat) pH: 9,4 (1%-ige oplossing)

Brandbaar

Onbrandbaar

Niettegenstaande de relatief hoge alkaliteit werkt het product niet etsend op de huid. Bij langdurige inwerking op de handen verdient het echter wel de aanbeveling, in verband met de vet-onttrekkende eigenschappen, een goede beschermende creme (fluid glove) of rubber handschoenen te gebruiken.

Weijs Agro Service
Veulensewaterweg 8
5814 AK VEULEN
T +31(0)6 46 23 23 69
T +31(0)6 83 70 68 12 (kantoor)
T +31(0)8 48 30 15 27
E info@weijsagroservice.nl